Kropp & Sinne Mat & Pyssel

Hur effektiva är målarböcker för vuxna mot stress?

Bara vi som älskar att färglägga i våra målarböcker för vuxna? Nej, tänkte väl det! På senare år har många upptäckt dessa fantastiska pärlor som låter en upptäcka magiska världar och utforska hur långt den egna kreativiteten når. Att färglägga pilliga målarbilder ska också vara bra för hälsan, inte minst vad gäller att minska stressen och oron. Ligger det något i dessa påståenden, och om ja, hur effektiva är målarböckerna mot stress?
färglägga målarbilder
Bild: © damircudic / iStock

Tanken att målarböcker för vuxna kan lindra stress och oro har slagit forskare förut. Redan 2005 genomförde amerikanska forskare en studie för att se vilken effekt att färglägga mandala kunde ha på en grupp studenter. De 84 studenter som deltog i studien fick färglägga både mandala och rita mer på fri hand. Då kom forskarna fram till resultatet att färglägga tydligt strukturerade, geometriska målarbilder kan ha en viss lugnande effekt och i större utsträckning än det fria skapandet.

2012 valde forskare att återupprepa – att replikera – den tidigare studien. Utslagen blev något annorlunda denna gång, men ett resultat kunde återigen befästas. Också här såg forskarna nämligen ett samband mellan att färglägga mandala och minskad stress och oro hos deltagarna i studien. Efteråt har samma effekt kunnat påvisas. Däribland i en forskningsrapport från 2018 och i en annan studie från 2017, som också tyder på lindring av depressionssymtom.

färglägga målarbilder
Bild: © Diane Labombarbe / iStock

Ingen av dessa studier har kunnat ge påståendet att man blir mer mindful av att färglägga målarböcker för vuxna stöd. Vad de däremot har kunnat belägga är att färgläggningen av målarbilder visst kan minska stressen och oron – och detta ganska omedelbart. På Psychology Today sammanfattar psykologiforskaren Shainna Ali det hela så här:

– Även om målarböcker för vuxna verkar fungera som terapeutiska verktyg mot stress ger de inte fullvärdig terapi.

Hon uppmuntrar vidare till att använda böckerna som stöd i vardagen och helst i kombination med hjälp av en psykolog och/eller terapeut.

Källor: Psychology Today; Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Assoc; Frontiers in Psychology; Creativity Research Journal