Kultur & Upplevelser

Vad är forneldarnas natt?

Sista lördagen i augusti tänds stora eldar längs Östersjöns kuster. Hur har en sådan tradition uppstått och vad betyder den?
Stor brasa med åskådare runt
Bild: © Ralf Menache / iStock

Forneldarnas natt (de forna eldarnas natt) firas idag i länderna kring Östersjön genom att tända stora brasor längs kusten. Traditionen startade 1992 i Finland i samband med landets 75-års jubileum. Forneldarnas natt äger rum den sista lördagen i augusti varje år.

Härstammar från vikingatiden

Det finns dokumentering om stora signalbrasor längs Östersjöns kuster ända sedan vikingatiden. Då tändes stora brasor på synliga platser för att guida fartyg säkert genom skärgården. Eldarna kunde också användas för att snabbt meddela om annalkande faror till havs.

Det var samhällen som bodde längs kusten som var ansvariga för eldarna. Om man av någon orsak lät bli att sköta om eller tända elden kunde man bli allvarligt straffad.

gammal sjökarta
Bild: © selimaksan / iStock

Havet binder oss samman

Idag har traditionen spridit sig till alla länder runt Östersjön och blir vanligare hela tiden. I och med firandet poängterar man också sambandet som havet utgjort mellan de olika länderna genom tiden. Man vill också betona vikten av att hålla havet rent och att värna om Östersjön. Eldarna tänds även till minnet av sjöfarare som aldrig återvände hem.

Den gemensamma ramsan för Forneldarnas natt:

Brinn Forneld, brinn! Brinn för ett renare Östersjön. Brinn för dess livskraftiga strandbyar och öar. Brinn för Östersjöns kulturhistoria och för framtidens rikedom. Brinn för den historiska samhörigheten och ansvaret för Östersjöns framtid!

fyrverkerier över vatten
Bild: © Gregory_DUBUS / iStock

Firandet idag

Idag firar man forneldarnas natt genom att tända stora brasor längs kusten. Det är inte ovanligt med festligheter kring firandet. Ibland ordnas det livemusik på större evenemang och också fyrverkerier på sina håll, medan andra tänder små brasor hemma. Man firar också att sommarsäsongen är över och många lämnar sina sommarstugor för året. I Österbotten i Finland firar man istället ”villaavslutning” eller ”Veneziansk afton” på samma datum.