Kropp & Sinne

11 tecken på ångest

Vad är ångest? Vi listar de vanligaste ångestsymtomen.
ångest symtom
Bild: © wundervisuals / iStock

1177 Vårdguiden definierar ångest som en fysiskt kännbar oro eller rädsla. Känslan är intensiv och omtumlande. Det är inte ovanligt att man får ett tryck över bröstet, snabbare hjärtslag, muntorrhet, yrsel och muskelsvaghet. Eftersom vi oftast inte pratar högt om våra ångestattacker – det har varit ett socialt tabu – vet många kanske inte att ångest är väldigt vanligt. Den kan drabba vem som helst som är pressad och stressad. En flytt, ett jobbyte eller penningbekymmer är exempel på situationer som kan utlösa ångestkänslorna.

11 tecken på ångest

Vilka är de vanligaste tecknen på ångest?

1. Extrem oro

Den oro man känner när man har en ångestattack är inte proportionerlig i förhållande till den faktiska situationen. Därför brukar man prata om en extrem eller överdriven oro. Det är viktigt att veta att den drabbade inte kan styra över sina känslor. Man väljer inte att få en attack. Ångesten är en reaktion när man har pressats länge. Då kan den minsta lilla motgång i vardagen bli svår att hantera och vara det som får droppen att rinna över bägaren. Om den extrema oron är ett återkommande inslag i vardagen kan det vara så att man har ett generaliserat ångestsyndrom, förkortat GAD.

2. Väldigt uppvarvad

Psykisk ohälsa händer i kroppen. Ångesten är ett högst fysiskt tillstånd. Den får till exempel det sympatiska nervsystemet att gå på högvarv. Pulsen ökar, hjärtat slår snabbare, händerna skakar och svettas och munnen blir torr. Varför framträder dessa ångestsymtom? Hjärnan tror att livet svävar i fara och tvingar kroppen att reagera mot hotet. Blodet pumpas till musklerna så att man ska kunna springa eller slåss. Det är nästan omöjligt att slappna av när kroppen reagerar så starkt.

3. Rastlöshet

Rastlöshet är ett annat typiskt tecken på ångest. Detta ångestsymtom drabbar vanligen barn och tonåringar. När man känner sig så rastlös är det svårt att sitta stilla. Man måste upp och röra på sig, vanka.

4. Utmattning

Den som har generaliserat ångestsyndrom och lever med i stort sett daglig oro och ångest tenderar att bli utmattad. Hyperaktiviteten avlöses av extrem trötthet när attacken väl är över. Vardagen kan bli väldigt mycket upp och ner.

5. Koncentrationssvårigheter

Koncentrationssvårigheter tycks vara ett återkommande problem hos många med ångest. Forskare har försökt hitta orsaken bakom svårigheterna med koncentrationen och tror att det kan ha att göra med att ångesten påverkar arbetsminnet till det sämre. Om inte arbetsminnet fungerar som det ska, fungerar inte heller korttidsminnet riktigt. Under omständigheterna kan det vara svårt att prestera och leverera, då fokus inte är på topp.

6. Lättretlighet

Lättretlighet och irritation är vanligt hos de med generaliserat ångestsyndrom. Irritationen och lättstöttheten är i regel som värst när ångesten också är som värst.

7. Muskelspänningar

Även spända muskler är ett vanligt ångestsymtom. Forskare vet ännu inte varför så många med ångest lider av muskelspänningar. De har sett tecken på att spänningarna kan försämra ångesten och vice versa. Samverkar de båda eller finns det en annan okänd orsak till de spända musklerna? I vilket fall kan det vara bra att träna på muskelavslappning. När musklerna slappnar av lindras nämligen ångesten. Avslappningsövningar har visat sig kunna vara bra för att dämpa ångesten.

8. Sömnproblem

Sömnproblem i form av insomningssvårigheter och sömnstörningar är ett annat mycket vanligt ångestsymtom. Återigen kan forskarna inte säga vad som leder till vad – leder sömnlöshet till ångest eller ångest till sömnlöshet? Intressant nog har forskarna dock sett tecken på att sömnproblem i barndomen ökar risken för att få ångestsyndrom som vuxen markant.

9. Panikattacker

Panikångest eller paniksyndrom kännetecknas av intensiva panikattacker. Under en attack skjuter hjärtslagen och pulsen i höjden, världen kan börja gunga och man kan få en stark dödsångest. Reaktionen må vara ofarlig men den är fruktansvärd att behöva genomleva. Panikattacker kan lika gärna komma när man är ensam som när man befinner sig i en folksamling. Ungefär var femte vuxen kommer någon i livet uppleva panikångest.

10. Isolering

Social ångest eller social fobi förknippas med just ångest. Den sociala fobin leder till ofrivillig isolering. Man kan känna en så djup oro inför sociala situationer att man helt undviker dem. Det kan leda till en ond spiral där man känner sig ledsen för att man inte träffar folk eller är med på roliga saker, men samtidigt inte kan göra något åt det.

11. Irrationella rädslor

Irrationella rädslor och fobier av alla de slag är tecken på ångest. Det gör ju egentligen ingenting att vara rädd för en sak. Men problemet med fobier är att de kan gå så långt att de styr vardagen helt och hållet – utan en rimlig anledning. Då blir rädslan mycket tung att bära. Det finns hjälp att få. I Sverige behandlas fobier med bland annat KBT, kognitiv beteendeterapi.

Källor: 1177.se; Healthline.com