Kropp & Sinne

Fibromyalgi och brist på D-vitamin – hur hänger det ihop?

Det dyker ofta upp artiklar om sambandet mellan fibromyalgi och D-vitamin. Kan det verkligen vara så enkelt att vitamin D orsakar smärtsyndromet?
fibromyalgi vitamin d
Bild: © Sam Edwards / iStock

Vilken roll spelar D-vitamin för hälsan?

D-vitamin är absolut nödvändigt för helhetshälsan. Det är en självklarhet idag, men vetskapen är faktiskt ganska ny. Forskare har länge trott att vitamin D inte spelar så stor roll för måendet.

Förutom att kunna ge benskörhet och skelettsmärtor kan brist på vitaminet leda till kognitiva svårigheter, nedsatt nervfunktion, muskelsmärtor, försämrat immunförsvar, extrem trötthet och ökade inflammationer i kroppen.

Hur tillgodoser sig kroppen vitamin D?

När man bor i Sverige – i det mörka Norden – är det inte helt ovanligt att man får vitaminbrist under vintermånaderna. Dagarna blir kortare och solen lyser svagare under vintern, och solljuset är just det som hjälper kroppen att bilda D-vitamin naturligt. Det finns helt enkelt en anledning till att så många av oss är vintertrötta.

Det går att äta sig till vitamin D, då främst genom intag av kött, fisk, ägg och mjölkprodukter. Vegetabiliska produkter som är berikade med vitaminet är också bra vitaminkällor. Det räcker dock sällan att äta sig till lagom doser av D-vitamin under vintern. Kosttillskott kan vara nödvändiga komplement även för annars friska personer. 

Vilken koppling har brist på D-vitamin till fibromyalgi?

Oavsett vad som skrivs i tidningar finns det inget vetenskapligt stöd för att D-vitamin kan vara orsaken till fibromyalgi. Däremot visar upprepade studier att personer med fibromyalgi löper större risk att få brist på vitaminet.

Enligt Vitamin D Council – en officiell forskningssajt om D-vitamin – visar en brittisk studie att 43 procent av kvinnorna med fibromyalgi lider av D-vitaminbrist. Detta kan jämföras med 19 procent av de som inte har smärtsyndromet.

Vitamin D Council listar även forskningsprojekt där man har försökt behandla fibromyalgi med D-vitamin, och där det finns indikationer på att behandlingsmetoden faktiskt kan ha haft en smärtlindrande verkan. Man tror att de positiva resultaten kan ha att göra med vitaminets antiinflammatoriska egenskaper. 

Sedan långt tillbaka har många med fibromyalgi visat tecken på inflammation i kroppen, men det är först nyligen som bland andra Karolinska Institutet i Stockholm kunnat bevisa att det är så. Inflammationen finns i gliacellerna i hjärnan och därmed i det centrala nervsystemet.

Annan forskning tyder vidare på att intag av vitamin D kan ha en lugnande verkan på hjärnan och nervssystemet, kroppsdelar och funktioner som kan vara hyperaktiva hos den med fibromyalgi. Vad kan hyperaktiviteten leda till, utom smärta? En ökad känslighet för ljud och ljus, som exempel. Symtom många med fibromyalgi lider av.

Kontentan blir att även om tillskott av D-vitamin inte kan bota fibromyalgi kan det ändå – i samråd med läkaren – vara värt att prova det som eventuell och naturlig smärt- och symtomlindring. Framför allt om man har brist på vitaminen, som ju överlag kan leda till ett sämre mående med ökade smärta och trötthet i kroppen.

Källor: Vitamin D Council; The Korean Journal of Pain; Verywell Health; Karolinska Institutet