Kropp & Sinne

För mycket FRI skärmtid saktar ner hjärnutvecklingen hos barn

Nya forskningsresultat kring hjärnutvecklingen hos barn i förskoleåldern visar att vuxna kanske inte borde låta de små använda skärmar helt fritt. I alla fall inte längre än max en timme per dag, som rekommendationerna lyder.
Bild: © Juanmonino / iStock
Observera att bilden föreställer en modell från vår bildbank. Det är inte detta barn vi skriver om i artikeln.

Hjärnan utvecklas som mest under de fem första åren i livet, alltså hos barn i förskoleåldern. Eftersom unga tillbringar allt mer tid framför skärmar – precis som vuxna – undrar allt fler om det påverkar barnen på ett oförutsett negativt sätt. Många är rentav skeptiska till all skärmtid.

Ny forskning från Cincinnati Children’s Hospital i Ohio visar att farhågorna inte är helt utan grund. Forskarna har bland annat undersökt vad som händer med hjärnutvecklingen hos barn i åldrarna 3 till 5 år om dessa får använda skärmarna helt fritt, utan vuxnas översyn längre än den rekommenderade timmen per dag.

Genom magnetröntgen har forskarna upptäckt att utvecklingen saktats ner i den del av hjärnan som påverkar kognition och språk hos dessa barn, detta för att så kallad vit hjärnsubstans minskat i massa. Viktigt att ha med sig är att studien gäller barn med för mycket FRI skärmtid. När exempelvis plattor används på rätt sätt – och med styrning – kan de vara lärorika och utvecklande redskap.

Vilka uttryck tog sig den långsammare hjärnutvecklingen hos barnen forskarna vid Cincinnati Children’s Hospital studerade? De såg tecken på att barnen hade svårare att kommunicera och namnge föremål, och detta kunde de mäta genom tester där den kognitiva förmågan prövades.

Sett i ett långsiktigt perspektiv kan barnen få läs- och skrivsvårigheter när de blir äldre, då den ena svårigheten tenderar att leda till den andra. Det behöver dock forskas ännu mer i ämnet för att mer exakt kunna urskilja vad som påverkar vad.

Källor: JAMA Pediatrics; CNN Health