Kropp & Sinne Kultur & Upplevelser

Läsa högt för barnen gör att de hör 1,4 miljoner fler ord

Att läsa högt för barnen när de är små tycks vara nyckeln till deras språkkunskaper senare i livet. Aldrig att vi hade kunnat gissa att läsa böcker för dem kan göra så stor skillnad som 1,4 miljoner ord vid fem års ålder.
viktigt läsa för barn
Bild: © AleksandarNakic / iStock

Forskare vid Ohio State University i USA har undersökt vad som händer när man läser högt för barnen varje dag i förhållande till vad som händer om man inte läser för dem. Resultatet tyder på ett ömsom fantastiskt, ömsom oroväckande försprång.

Vad forskarna kommit fram till är att barn som får fem böcker lästa för sig om dagen har hört över 1,4 miljoner fler ord vid fem års ålder. Ett barn som får lyssna till högläsning av en bok om dagen har jämförelsevis hört över 290 000 fler ord, än om man nu inte skulle läst för dem.

Skillnaden i hur många böcker man ”läst” skapar också stor skillnad för språkkunskaperna när barnen börjar skolan. Varför är det så att vissa barn kan fler ord och lär sig läsa och skriva mycket snabbare än andra medan vissa alltid måste kämpa?

Alla svar finns förstås inte i denna Ohio State University-studie. Den ger ändå perspektiv på hur viktig läsningen är för barns förutsättningar i skolan, och där läsintresset i hemmet kan ge en direkt påverkan.

Hur många ord har barnen hört vid fem års ålder?

Aldrig blivit lästa för: 4 662 ord
Lästa för 1-2 gånger i veckan:* 63 570 ord
Lästa för 3-5 gånger i veckan: 169 520 ord
Lästa för varje dag: 296 660 ord
Lästa för fem gånger om dagen: 1 483 300 ord

*Lästa för x gånger= antal lästa böcker

Källa: Sciencedaily.com