Kropp & Sinne

Så påverkar sömnlöshet kroppen

Vad händer med hjärnan och kroppen om du inte kan sova?
kan inte sova
Bild: © RapidEye / iStock

Ingen kan leva utan sömn. Det är när vi sover som hjärnan och kroppens övriga funktioner får chans till återhämtning – så sömn är nödvändig för att vi överhuvudtaget ska fungera på de mest grundläggande sätt. Vad händer med hjärnan och resten av kroppen när vi inte kan sova? Vi listar symtomen.

Hur påverkas hjärnfunktionerna av sömnlöshet?

Hjärnan är energidriven. Kemiska energier hjälper den att fungera, men detta innebär också att slaggprodukter bildas under dagens gång. Under sömnen kan hjärnan lättare göra sig av med slaggprodukterna – vid sömnlöshet stannar de kvar i kroppen. Då kan följande saker hända med hjärnan och hälsan:

 • Du får koncentrationssvårigheter
 • Du får minnessvårigheter
 • Du får humörsvängningar
 • Du blir mer känslosam än vanligt
 • Du blir mindre tålmodig
 • Du får sämre omdömesförmåga
 • Du tenderar att fatta dåliga beslut
 • Du får sämre hand-öga-koordination

Hur påverkas de övriga kroppsfunktionerna av sömnlöshet?

Sett i ett långsiktigt perspektiv är sömnsvårigheter och sömnlöshet direkt skadliga för hälsan, då de kan ge sjukdomar. Redan efter en natts dålig sömn känner man sig svajigare i kroppen. Somliga av de negativa effekterna visar sig nästan med en gång – som hungerkänslor och sämre immunförsvar. Somliga av symtomen – såsom ökad risk för att få typ 2-diabetes – utvecklas över tid. När man inte kan sova kan följande saker hända i kroppen:

 • Du blir mer hungrig
 • Du får sämre immunförsvar
 • Du hamnar i riskzonen för övervikt och fetma
 • Du får ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar
 • Du får ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes
 • Du får ökad risk för psykisk ohälsa såsom depression och ångest
 • Du löper större risk att dö i förtid

Sömn är helt enkelt livsviktigt. Prata med din läkare om du inte kan sova! Det finns hjälp att få.

Källa: Everydayhealth.com