Kropp & Sinne

Nu bevisat att dåligt väder försämrar värken

Inte så konstigt att man ligger platt fall fuktiga dagar!
värk smärta
Bild: © RapidEye / iStock

Många med värk upplever att de mår sämre av regn, blåst och fukt – av dåligt väder. Tills nyligen har väderpåverkan räknats som upplevelser, utan direkt vetenskapligt stöd. En ny omfattande studie ändrar detta med råge, och nu kan vi äntligen säga att det är vetenskapligt bevisat att dåligt väder försämrar värken.

Tack vare ny mobilteknik kunde forskare vid University of Manchester i Storbritannien följa över 2 500 smärtpatienter under 15 månader. Genom en app registrerade deltagarna hur de mådde i kroppen – samtidigt registrerade forskarna vädret på platsen. Forskarna fick in miljontals data.

Värken blir värre även i fuktig värme

Sambandet mellan dåligt väder och ökad värk framstod tydligt i det insamlade materialet: vädret spelar roll för smärtnivån. Kanske föga överraskande gällde den ökade smärtan inte enbart kyliga dagar. Tvärtom visade det sig att många av smärtpatienterna mådde dåligt även under varma, fuktiga dagar.

Det var inte temperaturen eller nederbörden i sig som påverkade smärtan till det sämre hos deltagarna. Det var snarare kombinationen av kyla, regn och fukt eller värme och fukt som orsakade mer värk, kunde forskarna mäta. Fuktigheten var helt klart den främsta orsaken till smärtpåslaget.

Den insamlade informationen kommer från personer med olika former av kronisk smärta, så resultatet avser inte bara personer med reumatiska sjukdomar. Också personer med fibromyalgi och migrän, som exempel, deltog i studien.

Källor: Npj Digital Medicine; BBC News