Ekonomi & Teknik Kropp & Sinne

11 saker att tänka på när man skriver testamente

Vad bör man tänka på när man skriver testamente? Den här guiden lyfter 11 viktiga aspekter av testamentesskrivning – men gör inte anspråk på att ha med allt.
saker att tänka på när man skriver testamente
Bild: © RichLegg / iStock

Testamentesskrivning är inte helt okomplicerat, det finns mängder av saker att tänka på när man skriver testamente. Men låt inte detaljerna avskräcka dig! Dokumentet kan visa sig vara väldigt betydelsefullt för dina efterlevande när de redan har det tufft med sorgen och saknaden som det är.

1. Testamentet underlättar för dina anhöriga

Lika mycket som att skriva testamente är ett sätt att göra din sista vilja hörd, är det ett sätt att hjälpa dina nära och kära genom en svår tid av sorg. Tack vare det juridiska dokumentet kan onödiga missförstånd undvikas, missförstånd som annars kan leda till uppslitande familjegräl.

2. Bröstarvingar har alltid rätt till laglotten

Du kan aldrig göra dina bröstarvingar arvlösa. Barn och barnbarn är exempel på bröstarvingar och vilka den svenska lagen skyddar mot orättvis arvsfördelning. Med laglott menas att bröstarvingarna har rätt till halva kvarlåtenskapen, var och en av dem en lika stor andel av den.

3. Det är viktigt att detaljerna är på plats

Något annat man bör tänka på när man skriver testamente är att det är av yttersta vikt med såväl detaljerna som tydligheten. Ju tydligare och korrektare dokumentet är, desto troligare att din sista vilja förstås rätt.

4. Det finns formella krav för ett giltigt testamente

Ett testamentes giltighet hänger på flera faktorer:

  • Du som upprättar testamentet måste ha fyllt 18 år, förutom undantaget att personer över 16 år har rätt att testamentera egendom de själva tjänat ihop till.
  • Testamentet måste vara ett skriftligt dokument och ha med din personliga underskrift.
  • Två vittnen måste finnas med när du skriver under testamentet och även de måste underteckna dokumentet.

5. Du kan skriva ett nytt testamente när du vill

Du kan skriva testamente igen och igen. Det går med andra ord alldeles utmärkt att upprätta ett nytt dokument. Men det är endast giltigt om du ännu en gång genomgår de formella giltighetskraven för testamentesskrivning. Se punkt 4 i listan!

6. Det är en bra idé att ha med en vittnesmening…

… liksom vittnenas personnummer i testamentet. Vad är en vittnesmening? Det innebär att vittnena på ett par rader intygar att du som skriver testamentet är vid dina sinnens fulla bruk när dokumentet upprättas och de skriver även vilket datum testamentesskrivningen äger rum. Den här punkten är inget formellt krav, som kraven i punkt 4, men kan bidra till att eventuella frågetecken rätas ut. Vittnena bör kunna kontaktas vid eventuella frågor.

7. Testamentet upphävs om du förstör det

Vill du upphäva testamentet? I så fall är det enklaste sättet att förstöra dokumentet, för juridiska dokument gills när de är i original. Förstör också eventuella kopior, för att undvika förvirring.

8. Du bör förvara originalet på ett tryggt ställe

Som redan påpekats i punkt 7 är det viktigt att du behåller originalet. Förvara därför testamentet på ett säkert ställe. Det finns däremot inget som hindrar dig från att ta kopior på dokumentet, så länge du har koll på dem. Om originaldokumentet förstörs bör nämligen även kopiorna förstöras.

9. Du kan testamentera enskild egendom

Att testamentera något som enskild egendom är ett sätt att förvissa dig om att önskade ägodelar stannar kvar inom familjen, inom släkten. Det här villkoret är särskilt viktigt när exempelvis dina bröstarvingar är gifta och du inte vill att deras maka eller make ska få ta del av arvet vid en eventuell skilsmässa. Villkora allt från släktgården till aktieportföljen!

10. Skriva testamente är särskilt viktigt för sambor

Nästan alla vuxna borde skriva testamente. Men i vissa fall är testamentesskrivning än viktigare, som när du till exempel är sambo och vill att din efterlevandes tillvaro ska tryggas. Sambor ärver inte varandra per automatik som lagen i Sverige ser ut i dag. Utan ett dokument kan det bli så att den efterlevande måste lämna er gemensamma bostad och resten av vardagen ni byggt upp tillsammans.

11. Du kan skriva testamentet själv…

… men med tanke på att alla bitar bör vara på plats för att det ska vara både giltigt och tydligt bör du söka hjälp hos en jurist. Testamentet är inget du kan improvisera efter eget tycke, det följer en viss mall.

Det här var en kort guide om saker att tänka på när du skriver testamente. Du kan läsa vidare om testamentesskrivning hos en jurist och/eller på Enklaavtal.se.