Djur & Natur

8 fantastiska fakta om fladdermöss

Nyfiken på fladdermusen?
fantastiska fakta om fladdermöss
Bild: © milehightraveler / iStock
Fladdermusen kan leva i stora kolonier. Även om det ser lite otäckt ut när så många fladdermöss flyger tillsammans är det viktigt att komma ihåg att djuret sannolikt inte attackerar människor. Däremot kan det flyga nära, särskilt när det irrar bort sig.

Fladdermusen är en oerhört söt varelse på vår jord. Då det är halloween och vi tycker djuret är världens gulligaste nördar vi här ner oss i fantastiska fakta om fladdermöss.

1. Fladdermöss är de enda däggdjuren som kan flyga

Fladdermusen är ensam om att kunna flyga bland däggdjuren. Nej, inte ens flygekorrar besitter flygförmågan. De glider snarare genom luften – som bäst. Hur kommer det sig att fladdermöss kan flyga? Djuret har en snabb metabolism som möjliggör minimal vikt, ibland bajsar en fladdermus inom 30 till 60 minuter efter intag av föda. Hur snabbt flyger fladdermusen? Cirka 30 till 40 kilometer i timmen, i alla fall.

2. Fladdermusbajs kan användas i krut

Fladdermusbajset heter egentligen guano och är en form av spillning som även havsfåglar och sälar har. Eftersom guano innehåller höga värden av kväve, fosfor och kalium används det som växtgödsel. Visste du att fladdermusspillningen också används i krut? Guano innehåller nämligen salpeter, som är en viktig krutingrediens.

3. Fladdermusen hittar föda i totalt mörker

Fladdermusen förmår att navigera i totalt mörker – den hittar likaså föda även om det är kolsvart. Djuret orienterar sig fram med hjälp av ett slags ekolod, som skickar ut och fångar upp ljudsignaler.

4. Fladdermöss hänger upp och ner när de sover

fladdermus sover upp och ner
Bild: © -AZ- / iStock
En liten, liten sovande fladdermus. Hur söt?

De allra flesta fladdermöss sover upp och ner. Hur gör de? Jo, de hänger i bakfötterna med huvudet neråt. Då fladdermusen har händerna fulla med sina egna vingar är bara fötterna fria, och just detta kan vara en av anledningarna till att djuret sover som det gör. Det finns dock undantag i några former av fladdermöss, som i stället har sugskålar på såväl hand- som fotleder och som därmed har en annan sovställning.

5. Fladdermusen är inte blind…

… men de insektsätande fladdermössen har dåligt utvecklat mörkerseende, samtidigt som de fruktätande fladdermössen ser bra i mörker. Att fladdermusen skulle vara blind är lite av en myt om djuret. Däremot kan synen och ”ekolodsystemet” krocka med varandra ibland. Ett exempel på detta är ett upplyst fönster som sprider ljus utomhus och som på samma gång är en solid yta. Det är inte ovanligt att det blir kortslutning för fladdermusen i denna situation och då flyger den in i fönstret.

6. Fladdermössen finns i många varianter

Det finns cirka 1 200 fladdermusarter i världen. De flesta av dem är antingen frukt- eller insektsätare. Väldigt få fladdermöss är blodtörstiga, som myterna annars säger (det finns endast tre vampyrarter i världen)! I Sverige har vi enbart de mindre, insektsätande fladdermössen.

7. Fladdermusen är fridlyst i Sverige

I Sverige har fladdermusen varit fridlyst sedan 1986. Enligt Naturhistoriska riksmuseet förekommer 17 fladdermusarter i landet.

8. Badul är namnet på världens största fladdermusart

fakta om fladdermöss
Bild: © CraigRJD / iStock
Här har du en flygande räv, badul eller flyghund in action.

Badul eller flygande räv är världens största fladdermus och den räknas till familjen flyghundar. Namnet till trots är badulen i själva verket en fladdermus och den lever på de södra Stillahavsöarna, menar The Nature Conservancy i USA. Vilken är världens minsta fladdermus, då? Det torde vara den humlestora trynfladdermusen i Thailand. Den kallas även humlefladdermus.

Det här var fantastiska fakta om fladdermöss – fascinerade djur, va!?

Källor: Britannica.com; Nature.org; Nrm.se