Djur & Natur

Är dessa otroliga flygfoton verkligen från vår planet?

Föga förvånande ser naturen på jorden fantastisk ut. Men från ett fågelperspektiv finns platser du aldrig hade kunnat föreställa dig ens i din vildaste fantasi. Se här!

1. Grand Prismatic Spring, USA

Flygbild av Grand Prismatic Spring i Yellowstone nationalpark
Bild: © Ajith Kumar / iStock

Grand Pristmatic Spring i Yellowstone nationalpark är den största heta källan i USA. Den är 40 meter djup och släpper ut ungefär 2 100 liter 70-gradigt vatten per minut. Den har fått sitt namn från desss spektakulära färgsättning som liknar vitt ljus genom ett prisma. Färgerna uppstår från organismer i det mineralrika vattnet. Den ändrar i nyans beroende på temperatur och årstid.

2. Markarfljót, Island

Flygbild av floden Markarfljót i Island
Bild: © HRAUN / iStock

Markarfljót är en flod på södra Island där vattnet kommer från glaciärerna Mýrdalsjökull och Eyjafjallajökull. Den sträcker sig ungefär 100 kilometer och slutar i Atlanten väster om Eyjafjallajökull.

3. Zhangye National Geopark, Kina

Flygbild från Zhangye National Geopark i Kina
Bild: © Photons_in_action/ iStock

De otroligt färggranna regnbågsbergen finns i Zhangye National Geopark i Kina. De består av sandstenskullar och bergskedjor täckta av kraftiga färgmönster. Färgerna har uppstått av olika mineraler i bergen för över 24 miljoner år sedan.

4. Nya Zeelands flätade floder

Flygbild av flätade floder på Nya Zeeland
Bild: © james freemantle / iStock

På Nya Zeeland kan man hitta så kallade flätade floder där många små floder flätas kors och tvärs under en längre sträcka. Flätade floder uppstår på platser med hög lutning och mycket sediment. De utgör ett helt eget ekosystem av djur och växtarter.

5. Glacierflod, Island

Flygbild av flytande glaciärfloder på Island.
Bild: © EXTREME-PHOTOGRAPHER / iStock

Glaciärfloder uppstår av smältvatten från glaciärer. Vattnet i floderna är fullt av skräp, sand och mycket fint sediment som gör att de kan se vita ut och kallas ibland för glaciärmjölk. Ibland kan de även skifta i kraftiga gula nyanser.

6. Våtmarksmyr med död mossa, Kanada

Flygbild av våtlandsmyr i Kanada
Bild: © shaunl / iStock

Myrar och kärr är vanliga där det varit istid och glaciärer mellan för 2,6 miljoner och 12 000 år sen. Isen gjorde spår i marken under sig och spred ut stenar och jord. När isen sedan smälte blev smältvattnet kvar i spåren. Om vattnets mineralhalt var låg skapades kärr och myrar av olika sporer. Liknande myrar finns i Kanada, norra Europa och Ryssland.

7. Þjórsá floddelta, Island

Flygbild av Þjórsá floddelta på Island
Bild: © Justinreznick / iStock

En till glaciärflod på Island. Þjórsá är Islands längsta flod och sträcker sig 230 kilometer. Den har sin början i glaciären Hofsjökull och slutar vid sydkusten. Den ändrar konstant utseende på grund av glaciärens smältvattenmängd.

8. Natronsjön, Tanzania

Flygbild av Natronsjön vid kilimanjaro i Tanzania
Bild: © derejeb / iStock

Vid den gamla vulkanen Kilimanjaro i Tanzania hittar man en speciell rödskiftande sjö, närmare bestämt Natronsjön. Den får sin speciella färg av olika salter och soda. Den är väldigt frätande och har ett pH-värde högre än 12. Vattnets temperatur är ofta över 40 grader.

9. Smaragdfärgad glaciärflod, Island

Flygbild av turkosfärgad glaciärflod på Island
Bild: © EXTREME-PHOTOGRAPHER / iStock

Vattnet i glaciärfloder blandas med växter och mineraler och kan skifta i många olika färger.

10. Gul glaciärflod, Island

Flygbild av glaciärflod på Island som skiftar i gult
Bild: © EXTREME-PHOTOGRAPHER / iStock

Vattenmängden från glaciärer kan öka väldigt mycket och snabbt. Det medför att mycket stora floder plötsligt uppstår och bildar intressanta mönster i sin väg.