Djur & Natur Kropp & Sinne

Samhörighet med naturen viktigt för barns välbefinnande

Ny forskning om hur viktiga naturvistelser är för barns hälsa och miljöengagemang – kan att tillbringa mer tid utomhus vara nyckeln till en ljusare framtid för både människa och miljö?

Då och då kommer det forskning som bekräftar hur viktigt att känna samhörighet med naturen är för barns välbefinnande. SVT Nyheter rapporterar om en ny studie från Sonora Institute of Technology i Mexiko och som även belyser en annan aspekt av barns relation till naturen. Ju bättre anknytning barnen har till den, desto bättre tar de också hand om den.

natur barns hälsa
Bild: © Imgorthand / iStock

SVT Nyheter har intervjuat Petter Åkerblom som är universitetslektor vid SLU och han är inte alls förvånad att barn som tillbringar mer tid i naturen blir mer miljömedvetna.
– Varför ska man skydda ett naturreservat om man aldrig har varit där? Man blir mer delaktig och nyfiken om man får vara med i ett sammanhang där man förstår hur saker hänger ihop, säger han i intervjun.

På Science Daily finns flera forskningsartiklar som behandlar naturvistelsers koppling till barns hälsa. En av artiklarna lyfter naturens lugnande effekt på barn och en annan hur naturens lugnande effekt främjar barns lärande i skolan. Bara några minuters utomhusvistelse kan göra skillnad för måendet – och i det längre loppet för miljön.

Som Petter Åkerblom konstaterar på SVT Nyheter:
– Glada ungar är motiverade ungar och det är sådana ungar som kan tänka positivt om framtiden.

Läs vidare på SVT Nyheter.