Kropp & Sinne

Stress och sorg kan verkligen få hjärtat att brista

Brustet hjärta är inte bara ett symboliskt uttryck utan en faktisk diagnos…
brustet hjärta
Bild: © stock_colors / iStock

Kan man bli sjuk av brustet hjärta? På senare år har sjukvården kunnat identifiera allt fler fall av det som på medicinskt språk kallas takotsubo eller broken heart syndrome. Symtomen vid diagnosen påminner väldigt starkt om en hjärtinfarkt. Den bakomliggande orsaken är emotionell och/eller fysiologisk stress, som vem som helst kan drabbas av under jobbiga perioder i livet. Kvinnor löper dock särskilt stor risk att utveckla takotsubo.

Hjärtinfarkt kan i själva verket vara brustet hjärta

I Hjärt-Lungfondens intervju med en KI-överläkare sägs det att 6 till 8 procent av de patienter som söker akutvård för hjärtinfarktsymtom egentligen saknar sjuka kranskärl. Cirka hälften av patienterna får i stället diagnosen hjärtinfarkt med rena kranskärl och cirka hälften diagnosticeras med takotsubo. Exempel på symtom vid både hjärtinfarkt och takotsubo är centrala bröstsmärtor, förhöjda värden av hjärtskademarkören troponin och mätbara förändringar vid EKG.

Sjukdom som orsakas av stress, sorg och trauma

Prognosen för överlevnad och återhämtning vid takotsubo bedöms vara god. I vissa fall kan symtomen behandlas med så kallade beta-blockerare och ACE-hämmare. Eftersom sjukdomen orsakas av stress, sorg och trauma är det viktigt att få hjälp även med detta, det vill säga med stress- och sorgebearbetningen.

Det går aldrig att stålsätta sig för reaktionen vid en sorglig eller rentav traumatisk händelse.

– Plötsliga besked om dödsfall eller sjukdom, hus som brinner ner till grunden, trafikolyckor eller bråk som urartar till misshandel är exempel på situationer som kan utlösa brustet hjärta, menar Hjärt-Lungfonden.

Den psykiska och fysiska chocken kan vara omedelbar eller så kan den smyga sig på i form av stress som byggs upp under en längre tid. Enligt Hjärt-Lungfonden vet man numera att stresshormoner påverkar hjärtat. I intervjun lyfts hypotesen att takotsubo startar i hjärnan via en nervsignal som går direkt till hjärtmuskulaturen.

 Källor: Hjart-lungfonden.se; Hjart-lung.se; Lakartidningen.se; WebMD.com