Kropp & Sinne

Vad är hjärntrötthet – och varför blir man hjärntrött?

Vad är hjärntrötthet och varför blir man hjärntrött? För den drabbade kan detta kullkasta hela vardagen…
Bild: © gruizza / iStock

Delen ”trötthet” i ordet hjärntrötthet är något missvisande. När man är hjärntrött är man inte bara trött eller sömnig, man är utmattad. På medicinskt språk kallas det fatigue. Man brukar säga att hjärntröttheten är en trötthet som inte går att sova eller vila bort. Trots en god nattsömn kan man känna sig som överkörd av en ångvält, som en urvriden trasa när man vaknar. Under dessa omständigheter är det väldigt svårt att fungera i vardagen.

Är hjärntrötthet fysiskt eller psykiskt?

Enkelt förklarat kan man beskriva hjärntrötthet som en fysisk reaktion på exempelvis sjukdomar – såsom smärtsjukdomar – och extrem, långvarig stress. När hjärntröttheten slår till med sin fullaste kraft tar det stopp i kroppen och knoppen. Förutom påtagliga fysiska symtom som muskelsvaghet, försämrad koordination och huvudvärk är det vanligt att man får koncentrationssvårigheter, får lättare till tårarna och ökad känslighet för intryck. Hela du påverkas av att vara hjärntrött.

Varför blir man hjärntrött?

Det finns inte en enda självklar orsak till att man drabbas av hjärntrötthet. Om man ska generalisera lite kan man dock säga att det är en reaktion på att kroppen redan är hårt ansatt. Både smärt-, stress- och strokepatienter kan bli hjärntrötta – liksom personer som fått en skallskada i en olycka.

Beroende på skälet till hjärntröttheten kan symtomen variera något. Det finns ändå flera gemensamma nämnare för alla drabbade, och där utmattningen, orkeslösheten är det mest karakteristiska symtomet. Andra gemensamma symtom för hjärntrötta är att man får svårare att stänga ute ljud- och synintryck.

Vad innebär att vara ”trött”?  

Att vara ”trött” vid hjärntrötthet innebär att man har mindre energi tillgodo än en ”frisk” person. Om man skulle råka ta i för mycket – kan vara när man gör något så vardagligt som att handla mat i affären – kan det leda till att man ligger utslagen resten av dagen. Dagens aktiviteter kan till och med påverka hur man mår under morgondagen. Det finns alltid en stor risk för att göra för mycket, och därför är det en utmaning att få vardagen att gå ihop.

Vad krävs för att man ska må bättre?

Finns det något man kan göra för att må bättre, för att känna sig piggare? När man blir hjärntrött kretsar plötsligt mycket av vardagen kring att hitta en balans mellan aktivitet och vila. Balans är en absolut nödvändighet. För många är vila att titta på tv och klicka på mobilen – för hjärntrötta är detta däremot ännu en källa till utmattning. Så få intryck som möjligt, kanske att bara sitta och blunda i ett mörkt rum en stund är det som återställer balansen.

Att tillåta sig ta vilopauser är A och O för symtomlindring. Det finns en medicinsk metod som heter pacing och som kan vara behjälplig i vardagen. Pacing är ett sätt att lära sig hushålla med sina energiresurser och där man vilar mellan aktiviteterna. Även goda sömnvanor och regelbunden träning kan bidra till att man känner sig mindre hjärntrött. Den fysiska och psykiska utmattningen kan göra att man inte orkar träna – prata då med läkaren och/eller sjukgymnasten för att få råd.

Källa: Hjarnfonden.se