Djur & Natur Quiz

Quiz – Vet du vilka svampar du plockar?

Visste du att det finns över 10 000 svamparter i Norden men bara drygt 100 av dem är ätbara? Har du koll på vilka svampar du plockar?
Svampkorg
Bild: © knape / iStock

Svampar är en otrolig naturresurs som man hittar i hela landet från vår till höst. Av över 10 000 arter i Norden är enbart cirka 100 ätbara. Att förväxla ätlig svamp med giftig kan få livshotande följder. Vet du vilka svampar du lägger i svampkorgen? Testa din kunskap med vår svampquiz och se om du känner igen de här 15 svamparna.

Vad heter den här utmärkta matsvampen med sin slemmiga hatt?

Smörsopp Bild: © Mantonature / iStock
Rätt svar! Fel svar!

Smörsopp (Suillus luteus) är en uppskattad matsvamp och växer i hela landet. Den har vit fot med ring och brun slemmig hatt med gula rör. Den växer längs skogsvägar och diken. När man rensar smörsopp måste man dra av den slemmiga hatthuden och kapa stammen.

Vad heter den här strutformade svampen?

Svart trumpetsvamp Bild: © rainmax / iStock
Rätt svar! Fel svar!

Svart trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides) är en mycket god matsvamp som växer i klungor ofta nära ek och hassel. Den skiftar i färg från svart till gråbrun och kan ofta misstas för ruttnande löv. Den är formad som en trumpet och helt ihålig.

Vad heter svampen med sina långa vita grenar?

Blek fingersvamp Bild: © Henrik_L / iStock
Rätt svar! Fel svar!

Blek fingersvamp (Ramaria pallida) är en giftig svamp som ibland förväxlas med den ätliga druvfingersvampen (Ramaria botrytis). Den blir 10-15 cm hög, blek och växer uppåt som en buske.

Vad heter den här spetsiga svampen?

Toppmurkla Bild: © adrianam13 / iStock
Rätt svar! Fel svar!

Toppmurklan (Morchella elata) är en läcker matsvamp som hittas på våren. Den har ett kännspakt tydligt nätlikt mönster på hatten.

Vilken riska är det här?

Skäggriska Bild: © Argument / iStock
Rätt svar! Fel svar!

Skäggriska (Lactarius torminosus) har fått sitt namn av den kännspaka trådiga kanten som ser ut som skägg. Den är en utmärkt matsvamp men måste förvällas före man kan äta den.

Vad heter den här gula trumpeten?

Kantarell Bild: © stefanholm / iStock
Rätt svar! Fel svar!

Kantarellen (Cantharellus cibarius) är en av de mest omtyckta och uppskattade matsvamparna i Sverige. Den är gul och har tydliga åsar på undersidan av hatten. Kan förväxlas med den smaklösa narrkantarellen (Hygrophoropsis aurantiaca).

Vad är det här för en ballongformad svamp?

Långfotad röksvamp Bild: © dabjola / iStock
Rätt svar! Fel svar!

Långfotad röksvamp (Calvatia excipuliformis) liknar den vårtiga röksvampen (Lycoperdon perlatum). Den är ballongformad och 8-20 cm hög och 3-12 cm i diameter. Den är ätbar som ung.

Vilken sopp är det här?

Gallsopp Bild: © muuraa / iStock
Rätt svar! Fel svar!

Gallsopp (Tylopilus felleus) är den vanligaste svampen man förväxlar med Karl-Johan. Den har till skillnad från stensoppen ett brunt nätmönster på stammen i stället för vitt. Den är otroligt besk och därför inte ätlig.

Ofta hittad i stora klungor, vilken svamp ser ut såhär?

Trattkantarell Bild: © adrianam13 / iStock
Rätt svar! Fel svar!

Trattkantarellen (Craterellus tubaeformis) är en mycket uppskattad matsvamp. Den är även känd som höstkantarell eftersom den växer sent på hösten. Den är ganska så liten med en brun hatt och gul ihålig stam. Liknar ovanifrån på gullnavling (Chrysomphalina chrysophylla) men den har gula skivor under hatten vilket trattkantarellen inte har.

Vad heter denna avlånga svamp?

Fjällig bläcksvamp (Coprinus comatus) Bild: © Rocky89 / iStock
Rätt svar! Fel svar!

Fjällig bläcksvamp (Coprinus comatus) är en stor skivling med cylindrisk form med stora fjäll. Hatten blir som en klocka när den blir äldre. Den växer allmänt på ängar och gräsmattor. Anses vara en god matsvamp. Kan förväxlas med grå bläcksvamp (Coprinopsis atramentaria) som är giftig.

Vilken svamp är det här?

Stensopp/Karl-Johan Bild: © swkunst / iStock
Rätt svar! Fel svar!

Stensopp/Karl-Johan (Boletus edulis) är en riktig svampklassiker. Den är en av de mest omtyckta matsvamparna. Den har en kraftig fot på 5-15 cm och ett stort tjockt brunt lock på 5-20 cm i diameter. Kan förväxlas med gallsopp (Tylopilus felleus) som förstör alla maträtter man råkar ha den i. Man skiljer enklast mellan de två genom att smaka på dem eftersom gallsoppen smakar mycket beskt.

Vad heter den här helvita svampen?

Vit flugsvamp Bild: © dabjola / iStock
Rätt svar! Fel svar!

Vit flugsvamp (Amanita virosa) är den giftigaste svampen i Sverige och kräver sjukvård om man får i sig av den.

Fårticka Bild: © Igor Kramar / iStock
Rätt svar! Fel svar!

Fårticka (Albatrellus ovinus) är en klassisk matsvamp som ofta hittas i mängder i barrskog. Den ändrar färg till gulgrön vid upphettning. Fårtickan användes under andra världskriget som ersättning för kött i Finland.

Vad heter den här färgranna svampen?

Röd flugsvamp Bild: © piola666 / iStock
Rätt svar! Fel svar!

Röd flugsvamp (Amanita muscaria) är kanske den mest kännspaka svampen i världen. Med sin klarröda hatt med vita fläckar sticker den tydligt ut i skogen. Den är giftig och kan orsaka illamående, hjärtklappning och hallucinationer. Har använts som fluggift och mot vägglöss.

Vad heter den här skrynkliga svampen?

Stenmurkla Bild: © tomasztc / iStock
Rätt svar! Fel svar!

Stenmurklan (Gyromitra esculenta) är giftig, men rätt behandlad och tillredd blir den en läcker matsvamp. Den måste förvällas minst två gånger och kokplatsen måste vädras ordentligt från de giftiga gaserna som uppstår.

Vet du svampen?
Oj då, det vore nog bäst att du tog med dig svampboken i skogen.
Du känner till de vanligaste svamparna, men plocka inte svampar du inte är säker på.
Bra jobbat! Du kan dina svampar